تبلیغات
فارسی متوسطه اول

تبریک ماه رمضان

تاریخ ارسال : شنبه 22 خرداد 1395  06:06 ب.ظ  | نویسنده :   بهزاد محمدی

نگاهی به کتاب فارسی دوره اول متوسطه

نگاهی به کتاب فارسی دوره اول متوسطه

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : پنجشنبه 20 خرداد 1395  12:11 ق.ظ  | نویسنده :   بهزاد محمدی

کتاب صوتی

برای دانلود کتاب صوتی چشمهایش اثر بزرگ علوی روی تصویر کتاب کلیک کنید.

تاریخ ارسال : یکشنبه 9 خرداد 1395  07:44 ق.ظ  | نویسنده :   بهزاد محمدی

صامت ومصوت در زبان فارسی

  صامت

صامت به آن گروه از آواهای گفتاری گفته می شود که در ادای آنها جریان هوا پس از گذشتن از نای گلو، در نقطه ی میان گلو و لب ناگهان براثر مانعی متوقف می شود و با فشار از تنگنایی می گذرد یا از خط میانه ی دهلیز دهان منحرف می شود و یا یکی از اعضای گفتار بالاتر  از گلو را به اهتزاز در می آورد. شماره ی صامت ها در زبان فارسی لهجه ی مرکزی 23 است که عبارتند از :

 ء ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س ش ف ق ک گ ل م ن و هـ ی.

برای نشان دادن برخی از صامتها، چند نشانه (= حرف) به کار می بریم. مثلاً  ز ذ ض ظ  چهار نشانه ی متفاوت هستند که برای نشان دادن یک واج صامت به کار می بریم. مجموعه نشانه هایی (حرف ها) را که برای نشان دادن واج های ِ صامت به کار می بریم، در جدول صفحه بعد، به ترتیب معمول، همراه با  آنها ، می آوریم :

مصوَّت (واکه)

مصوت (واکه) آوایی است که با لرزش تارآواها از گلو بیرون می آید و هنگام آدای آن دهان گشاده می ماند، چنانکه جریان هوا می تواند از گلو تا لب آزادانه بگذرد . در زبان فارسی امروز شش مصوت وجود دارد:

 

                                                            ___َ__________ُ___

                                                                           َ  

                                                             آ        او      ای

مصوت های فارسی را به خط آوایی چنین نشان می دهیم:  
a e o ā ū i
تاریخ ارسال : جمعه 31 اردیبهشت 1395  11:25 ب.ظ  | نویسنده :   بهزاد محمدی

كتاب راهنمای تدریس فارسی نهم

تاریخ ارسال : یکشنبه 26 اردیبهشت 1395  02:18 ب.ظ  | نویسنده :   بهزاد محمدی

فردوسی، فرزانه ی خردمند فرهنگ ایران

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زاده ی ۳۱۹ خورشیدی، ۳۲۹هجری قمریدرگذشته پیش از ۳۹۷خورشیدی، ۴۱۱هجری قمری در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سراینده ی شاهنامهحماسه ی ملی ایران است.

ادامه مطلب

تاریخ ارسال : یکشنبه 26 اردیبهشت 1395  02:15 ب.ظ  | نویسنده :   بهزاد محمدی